Pistekirjoitus

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

'::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨

¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':

,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´'
::......;;;,,,""""
.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨

¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':

,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´'
::......;;;,,,

""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´

`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:"

"':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;

,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```

´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`

.
""':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::.....

.;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,

```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`

´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨':::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,::;,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::

......;;;,,,""""::.:...:::.::..;;.;.;;,,:;:.;:,::;.:;.,:;:`´´:,.'¨¨`´`:;.:""':;:,.""``´´´¨¨¨:::..::,,;;;,,``´```¨¨¨':::.,

,```´´`¨¨¨:::.,,::,,;;""""...::;;;¨¨¨¨```´´':::......;;;,,,""""

::..;;¨¨¨`´´"[muokkaa]

:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""

''¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;

,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,

.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.:::,.,:;::;:;:..,;;;;,...¨¨¨```´´´´""

""""'¨¨¨´´```...:;:;,.,,:;:;.,.

::,,:'¨¨``´""[muokkaa]

::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨¨¨``´´´"""::,,:;,¨¨¨

¨¨``´´´"""

'.::,,;´´``[muokkaa]