Hikiopisto:Suomenkielinen Wikipedia sosiologisessa syynissä/Ideologiat

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hikiopisto-logo3.png

Hikiopisto-logo2.png

Toivottavasti nautit hikikurssistamme. Hikiopiston etusivulta voit etsiä lisää kursseja. Myös Hikiopisto-luokka on pullollaan tuikihyödyllistä oppimismateriaalia.


Tällä sivulla esitellään suomenkielisen Wikipedian käyttäjien tapoja suhtautua Wikipediaan yhteisönä. Kyse on siis Wikipediassa vallitsevista aatemalleista, ideologioista, jotka ohjaavat käyttäjiä joko niin, että he tiedostavat sen, tai heidän tietämättään. Käyttäjät kannattavat väistämättä yhtä mutta usein myös toistakin aatetta. Lisäksi eri ideologioiden kannattajat vaihtuvat ajan myötä, yleensä vain huonompaan suuntaan. Tämä on väistämätön osa Wikipedian "kehitystä".

Ideologiat aakkosjärjestyksessä

Anarkia

Katso pääartikkeli: Wikipedian vandalismi.

Anarkistit ovat suuri ja huonosti järjestäytynyt joukko käyttäjiä, jotka vaikuttavat Wikipediassa. Heidän maailmankatsomukseensa kuuluu kavereille viestittely artikkelien kautta ("moi+nimi"-anarkistit), kaverien haukkuminen artikkeleissa ("homo+nimi"-anarkistit) sekä artikkelien sotkeminen huvin vuoksi (tapavandaalianarkistit). Kolmesta edellä mainitusta anarkistityypistä kaksi ensimmäistä muodostaa enemmistön. Tällaisten käyttäjien lukumäärän on arvioitu olevan kymmeniä tuhansia eli enemmän kuin minkään muun yksittäisen käyttäjäryhmän. Tällä ryhmällä siis on valta hävittää Wikipedia maan tasalle niin halutessaan, vaan kuten todettua: Anarkistit ovat äärimmäisen huonosti järjestäytynyttä ja keskinäisten riitojensa kalvamaa joukkiota, joille Wikipedian yhteisö on yhdentekevä. Silti kyse voi silti olla samantapaisesta joukosta kuin ne mongolipaimentolaisheimot, joita eräs Temüjin alkoi koota yhteen 1200-luvun tienoilla...

Anarkobyrokratia

Perinteiset anarkobyrokraatit

Anarkobyrokraatilla ei ole selkeää käsitystä Wikipedian tarkoituksesta, joten hän pyrkii kompensoimaan tätä puutetta järjestyksen aikaansaamisella lähinnä Pohjois-Atlantin tai Tyynen valtameren takaa hankituin argumentein. Yksi tärkeimmistä mielivaltaisen byrokratian väittämistä on se, ettei Wikipedia ole demokratia. Tällä hämärällä väitteellä voidaan mikä tahansa vaivoja ja aikaa säästävä menettelytapa äänestää pois päiviltä lietsomalla harkinnanvaraista mielivaltaa järjestyksen hengessä sitä kuitenkaan paljastamatta.

Uuden aallon antianarkobyrokraatit

Anarkobyrokratian kehittyneempi muoto on antianarkobyrokratia, jonka johtava aksiooma on se, ettei Wikipedia ole byrokratia. Vasta-argumenttiin, että Wikipedia on byrokratia, koska Wikipediassa on byrokraatteja, patenttivastaus on se, ettei byrokratia koske kaikkea, vaan aina juuri käsiteltävissä olevaa asiaa.

Demokratia

Demokraatit ymmärtävät Wikipedian taktikoinnin ja pelikentän sijasta yhteisönä ja pyrkivät sovittelemaan ristiriitoja. He eivät kuitenkaan vähäpätöisenä voimana kykene tasapainottamaan perinteisten byrokraattien ja anarkobyrokraattien vaikutusta, minkä vuoksi he onnistuvat vain ajoittain.

Empirismi

Empiristit ovat käyttäjiä, jotka eivät uuden tilanteen edessä tiedä mitä tehdä. He kokoontuvat yhdessä esimerkiksi Kahvihuoneelle vaihtamaan kokemuksiaan. Jos yhtään aiempaa kokemusta asiasta ei löydy, ehdottaa yksi empiristeistä, että kaikki käyvät tutustumassa uuteen tilanteeseen, jolloin kokemusta saadaan luonnollisesti paljonkin. Tämän kokemuksen pohjalta sitten aletaan muotoilla suhtautumistapoja uusiin asioihin. Empiristit ovat suristeja järkevimmillään.

Egoismi

Katso Hyypät.

Idiotismi

Idiootit ovat Wikipedian käyttäjiä, joiden IQ (ÄO) on hyvin alhainen. He tekevät kaiken täsmälleen, niin kuin muu yhteisö heidän käskee sen tehdä, eivätkä sorru missään vaiheessa ajattelemaan itsenäisesti. Idiootin mukaan mikään peruste ei edellytä mitään "toimenpiteitä", ellei muu yhteisö ole sitä esittänyt. Idiotismin kannattajat ovat legendaaristen Apinoiden suuressa suosiossa, sillä he ovat niin helposti ohjailtavissa. Osa idiooteista on Apinoiden omia sukkanukkeja, kun taas osa on vain ihan oikeasti tyhmiä. Idioottien tunnuksille siunaantuu usein paljon valtaa heidän toimintansa takia, mutta se on harvoin heidän itsensä käytettävissä. Malliesimerkki itsenäisestä idiootista on Harriv.

Aktiivi-idiotismi

Aktiivi-idiootteja pidetään joskus vain tyhmänpuoleisina dodoina. Tämä käsitys ei ota huomioon aktiivi-idiootin luovuutta ja yleensä (hitaasti saavutettua) dodoja (vaan ei kaikkia idiootteja) korkeampaa hierarkkista asemaa. Aktiivi-idiootti osaa tehdä aloitteita, kannattaa paitsioon jääneitä aatteita jääräpäisestikin tai ainakin ajautua riitoihin. Jotkin aktiivi-idioottien laatimista luovista esityksistä ovat hämmästyttävän, hengästyttävän tyhmiä. Toteutuessaan täydellisesti – moni toteutuu jo nykyään osittain – ne saattaisivat tuhota Wikipedian yhteiskunnassa saavuttaman arvostuksen. Yhteisön arvostetuksi jäseneksi päästyäänkin aktiivi-idiootti rakentaa jotkin virkkeensä niin huonosti, että niiden merkitystä on vaikea selvittää. Hän ei voi sille mitään. Aktiivi-idiootin tragedia onkin, että hänen mielikuvituksensa ja mahdollinen älynsä eivät ole tekemisissä toistensa kanssa, koska jälkimmäinen soveltuu ainoastaan teknisiin toimiin. Ohjelmistovelho ja inklusionistinen vapaustaistelija Zache on ylläpitäjäksi viiden vuoden käyttöiässä pääsemisestä huolimatta edelleen arkkityyppinen esimerkki aktiivi-idiootista.

Militarismi

Militarismi on hyvin läheinen aate idiotismille. Se perustuu Wikipediassa natsittamiseen ja sääntöjen palvomiseen. Keskeistä wikimilitarismille on myös käyttäjärotusorto eli muissa wikeissä aktiivisempina toimivien käyttäjien järjestelmällinen vainoaminen ja syrjiminen.[1] Myös hierarkia ja siitä aika ajoin muistuttaminen ovat niin ikään tärkeässä roolissa wikimilitaristien ahtaassa ajatusmaailmassa. Militaristi on ensimmäisenä laatimassa osoitepaljastuspyyntöä, jos uusi käyttäjä taitaa muotoilun tai osastuu keskusteluihin. Militaristien määrä kasvaa sitä mukaa, mitä ylemmäs hierarkiassa kohotaan ja mitä pidemmälle suomenkielisen Wikipedian historiassa edetään. Oiva esimerkki aloittelevasta militaristikäyttäjästä on vuonna 2009 havainnoitu Makele-90.

Rationalismi

Rationalistit ovat niitä käyttäjiä, joissa olisi potentiaalia saattaa Wikipedia toimimaan niin kuin sen pitäisi vielä yhtenä päivänä. Siksi onkin sääli, että se potentiaali ja Wikipedia kuolevat heidän mukanaan. Rationalisti tietää, että kaikilla muilla Wikipedian käyttäjillä on ongelmia, isompia tai pienempiä. Hän on käynyt läpi valaistumisen portaat ja avannut silmänsä huomaamaan sen surkuteltavan tilan, jossa suomenkielinen Wikipedia tätä nykyä konttaa. Tieto lisää tuskaa, ja rationalistin elämä Wikipediassa onkin yhtä helvettiä.[2] Yksi Wikipedian viimeisistä rationalisteista on MikkoM, jonka huhutaan olevan puoliksi Apina.

Surismi

Surismi on suomenkielisen Wikipedian pääideologia. Sen kannattajat, suristit, lähtevät liikkeelle siitä ajatuksesta, että kaikki muu on yhdentekevää, kunhan surina säilyy katkeamattomana. Suristien näkemyksen mukaan Wikipedia on siis yhteisö, jossa on tiivis ja äänekäs sisäjoukko, jota jonkun pitäisi suojella kaikelta ulkopuoliselta. Tässä kuvaan astuvat militaristit. Suristit ovat valmiita luovuttamaan näille kaiken vallan siitä hyvästä, että he itse saavat jatkaa äärimmäisen tärkeää surinaansa häiriöittä. Suristinen yhteisö on nahisteluntäyteinen, tiivis ja ahdas. Se rullaa pitkin Wikipedian sivuja ja pysyy harvoin kahta päivää kauemmin yhdessä paikassa.

Vatevörismi

”Itselleni on yksi hailee onko klassikkomies estettynä kolme päivää vai viisitoista vuotta kunhan ei tule minulle urputtamaan”

~Agony[3]

”Artikkelista pitäisi jotenkin selvitä merkittävyys, nythän taisi (ehkä?) olla kyseessä jonkin pelin(?) sivuhahmo(?). [Vatevö.] Siinä muodossa, kuin sen poistin, se oli roskaa.”

~Jaakonam[4]

Vatevörismi on nokkavien Wikipedian ylläpitäjien suosima ajatussuunta. Sen ideana on viitata kintaalla mahdollisimman monelle asialle niin usein kuin vain mahdollista. Vatevöristit liikkuvat salaisilla irc-kanavilla ja juonivat keskenään. He ovat yleensä ylläpitäjiä, joilla on tapana kokoontua jonnekin internetin pimeään nurkkaan yhdessä pohtimaan, minkä asian he voisivat seuraavaksi jättää huomioimatta. He pitävät itseään Wikipedian eliittikäyttäjinä ja ylläpitävät Wikipedian muiden sivujen lisäksi omaa kotisivuaan Wikipediassa.

Viitteet

  1. Tässä esimerkissä rotusorrosta käyttäjä IA (ei välttämättä militaristi) kiusaa muokkaushistorialtaan moitteetonta hikipedistiä, joka oli muokannut Hikipediaa käsittelevää artikkelia.
  2. Esimerkki, rationalistina MikkoM.
  3. http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kahvihuone_%28k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6t%29/Arkisto_39#Klassikkomiehen_esto
  4. http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu_k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4st%C3%A4:Jaakonam/Arkisto2009#Crash_of_the_Titans


Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli tai osio on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.