Sosiaalinen pääoma

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sosiaalisen pääoman käsitteestä käyty keskustelu voidaan karkeasti jakaa oikeistolaiseen ja vasemmistolaiseen tulkintaan. Sosiaalisen pääoman käsitteen otti käyttöön ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu (19302002), joka kuului 1900-luvun merkittävimpien sosiologien joukkoon.

Oikeistolainen määritelmä[muokkaa]

Oikeistolaisen käsityksen (ks. egoismi) mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa kykyä käyttää hyväksi toisia ihmisiä, yleensä ystäviä, tuttuja ja sukulaisia, omien tarkoitusperien edistämiseen. Sosiaalinen pääoma tässä merkityksessä perustuu yhteisön keskinäiseen epäluottamukseen, opportunismiin, kieroiluun, petokseen ja hyväntahtoisuuden sekä auttamishalun hyväksikäyttämiseen. Oikeistolaisen sosiaalisella pääomalla voi ostaa työpaikkoja, sosiaalista statusta ja arvonantoa. Esimerkiksi viehättävä nainen voi käyttää sosiaalista pääomaansa seksuaaliseen kanssakäymiseen valta-asemassa olevan miehen (esim. Ilkka Kanerva) kanssa saadakseen ylennyksen työpaikallaan tai muuta sosiaalista tai taloudellista hyötyä. Nuori mies voi tehdä vastaavalla tavalla naishenkilön kanssa (vrt. Marimekko). Oikeistolainen sosiaalinen pääoma kansainvälisissä suhteissa tarkoittaa kilpailukykyä eli kykyä ja halua nujertaa banaanivaltioita (ks. USA) taloudellis-teknologisessa kilpailussa.

Vasemmistolainen määritelmä[muokkaa]

Vasemmistolaisen käsityksen (ks. altruismi), eli nk. sosialistisen pääoman (vrt. Neuvostoliitto) mukaan sosiaalisessa pääomassa on kyse sosiaalisista vastavuoroisuuden ja luottamuksen verkostoista (ks. Hyvä veli -verkosto). Vastavuoroisuus tarkoittaa yhteisöä, jossa ihmiset auttavat toisiaan kykyjensä mukaisesti. Luottamus tarkoittaa tässä sitä, että yhteisön jäsen voi luottaa saavansa tarvittaessa apua muilta yhteisön jäseniltä, kun oikeistolaisessa tulkinnassa ihminen voi luottaa ainoastaan siihen, että ihminen aina pettää toisen ihmisen, kun saa siitä jonkinlaista hyötyä itselleen. Vasemmistolaisessa käsityksessä sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteistyötä, kun oikeistolaisen tulkinnan mukaan se tarkoittaa kilpailua, ”kaikkien sotaa kaikkia vastaan” (Thomas Hobbes). Vasemmistolainen sosiaalinen pääoma kansainvälisissä suhteissa kannattaa yhteistyöhän ja sopimuksiin perustuvaa solidaarista tulonjakoa eri maiden välillä, vaikka käytännössä myös vasemmisto on toiminut uusliberalistisen muutoksen puolesta viime vuosikymmeninä. Ilman minkäänlaista arvokannanottoa voidaan todeta, että vasemmistolainen tulkinta on oikea, Bourdieun alkuperäisen käsitteen hengen mukainen käsitys. Vastaavasti oikeistolainen tai porvarillinen käsitys on väärä. Piste.