Porvari

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee porvaria, porvareista katso Kokoomus.
Porvarit ovat keksineet laajentaa markkinointiaan yhä nuoremmille kohderyhmille.

Porvari on porvarioikeuden saavuttaneen esikaupunkialueen asukas, joka ajaa tavallisesti tarpeisiinsa nähden liian isoa ja suurikulutuksista autoa. Porvariksi kutsutaan henkilöä, joka ei faktuaalisesti tai luulotellusti kuulu työväenluokkaan. Koulutaustansa puolesta porvari on yleensä kohtuullisen menestynyt, mutta ei kuitenkaan älykkyytensä vaan työteliäisyytensä ja pyrkyryytensä johdosta. Tyypillisesti perinteet sekä erilaiset auktoriteettien taholta tarjotut iskusanat - esim. tehokkuus, joustavuus ja yksityistäminen - ovat porvarille omaa ajattelua tärkeämpiä.

Opportunismi[muokkaa]

Porvari on juuri rikastunut valuuttakeinottelulla.

Sanaa porvari voi käyttää synonyymisesti käsitteen opportunismi kanssa. Porvarillinen opportunisti pyrkii kaikessa toiminnassaan oman edun ajamiseen moraalisista näkökohdista piittaamatta. Moraali on porvarin mielestä lähinnä naisille, lapsille, nynnyille, sosialisteille ja muille vähempiälyisille. Tästä näkemyksestä on historiassa aiheutunut lukuisia aseellisia yhteenottoja. Myös ympäristön pilaantumisen ongelmat palautuvat porvarillisen opportunismin ideologiaan.

Rasismi, elitismi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vastustus[muokkaa]

Enjoy capitalism while you can!

Porvarin rasistisuus ilmenee militaristisena nationalismina, turvapaikkahakemusten torjumisena sekä yleisesti ottaen stereotyyppisinä, ennakkoluuloisina ja ahdasmielisinä ajatuksina. Porvarin elitismi liittyy ns. yritysjohtajakulttiin, jossa erilaisin rituaalimenoin - mm. vuoden yrittäjä - palkitaan rikkaita. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vastustajana porvari on sitä mieltä, että rikas on oikeutettu yksityisomaisuuteensa, koska shoppailu tuottaa mielihyvää porvariaatteen edustajalle, eikä omaisuus ole pois muilta ihmisiltä, eli porvareilta, vaan ainoastaan proletariaatilta eli työväenluokalta. Vastaavasti yhteiskunnan vähäosaisia muistutetaan säännöllisesti siitä, kuinka he ovat vastuuttomuudellaan aiheuttaneet oman tilanteensa.

Yksilön vastuu[muokkaa]

Sosilistiliskot vaanivat kaikkialla rehellisiä yrittäjiä.

Porvarin mukaan yksilön kärsimys on poikkeuksetta henkilön omaa syytä. Jos joku yrittää ampua sinua, voit väistää tai ostaa luotiliivit. Jos sairastut, ovat syynä epäterveet elämäntapasi, ennaltaehkäisyn laiminlyöminen ja se, ettet hakeutunut ajoissa lääkäriin. Jos jäät työttömäksi, et ole esim. tehnyt tarpeeksi palkattomia ylitöitä, vaadit kohtuuttomasti työehtosopimuksen noudattamista tai minimipalkkaa. Yksilön vastuu on porvarille rajaton ja vastuun alaan sisältyvät kaikki asiat riippumatta siitä, voidaanko niihin vaikuttaa tai ei. Kaikista kun voi tulla yritysjohtajia.

Sosialismin vastustus[muokkaa]

Porvari-sanaa käytetään yleisesti sosialismia vastustaneista henkilöistä. Sosialismi tarkoittaa porvarin mukaan aina totalitaarista ja epädemokraattista yhteiskuntajärjestystä, myös ns. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin mukaista sosiaalidemokratiaa. Oikeistolainen on porvarille synonyymi "kovalle jätkälle" ja vasemmistolainen nynnylle. Sosialismi on kunnon porvarille itseisarvoinen paha ja tätä ei tarvitse perustella järkiperäisesti, koska asia vain on niin.

Poroporvari[muokkaa]

Poroporvari hakkaa koiraa.

Poroporvari tarkoitti alunperin vain porotalouden harjoittamiseen pidättäytynyttä henkilöä, mutta poroporvariudesta vakiintui vähitellen oma käsitteensä. Poroporvari tarkoittaa nykyään ylipään harrastuksiltaan rajoittunutta ja ylisovinnaista henkilöä, joka suhtautuu torjuvasti uusiin ja poikkeaviin ilmiöihin. Vain taloudellisen toiminnan vapauttaminen on poikkeus tästä. Toisinaan käsitteellä porvari viitataan jokseenkin samansisältöiseen asiakokonaisuuteen kuin sanalla poroporvari.

Haluun olla -porvarit[muokkaa]

Suuriosa porvareista on niin sanottuja "haluun olla -porvareita". Todellisuudessa he ovat osa työväestöä mutta haluavat omaksua porvarillisen kulttuuri piirteitä (kts. alla) koska kuvittelevat näin saavansa osakseen arvon nousua (kts. yllä: opportunismi) ja jopa taloudellista hyötyä. Todellinen yläluokkaa esiintyy usein myös porvaristona juuri siksi, että tämä takaa heille "haluun olla -porvariston" kannatuksen jota tarvitaan esimerkiksi maissa joissa on voimassa jonkinlainen demokratia, eli kansanvalta.

Koti, uskonto ja isänmaa[muokkaa]

Tyypillisen porvarin perusarvoihin kuuluvat koti, uskonto ja isänmaa. Koti tarkoittaa tässä kontekstissa omiin tarpeisiin kohtuuttoman kokoista öljylämmitteistä kivitaloa esikaupunkialueella Etelä-Suomessa. Uskonto poroporvarille tarkoittaa omien tarkoitusperien puolesta taistelemiseen vääristeltyä kristinuskoa, joka lähestyy monissa paikoin satanistista ideologiaa. Isänmaa porvarillisesti ymmärrettynä tarkoittaa armeijaan ja asevarusteluun, sekä globaalissa talouskilpailussa kehittymättömämpien maiden päihittämiseen keskittynyttä ideologiaa.

Porvarillinen kulttuuri[muokkaa]

Apua, sosialismia!

Porvarillisen hengenkulttuurin kulmakiviä ovat keskiolut ja väristä huolimatta punaviini. Muita tärkeitä asioita porvareille ovat television katselu, penkkiurheilu ja talousuutiset. Usein porvari tilaa Kauppalehden kotiinsa - vaikka ei sitä lue - sillä tämä tuo hänelle sosiaalista arvonantoa muiden porvarien joukossa. Lehdistä häntä kiinnostavat urheilutulokset, talouden suhdanteet sekä tekniikan uudet innovaatiot. Kirjoja porvari ei yleensä lue. Urheilua, tilitysohjelmia tai saippuaoopperoita seuraava porvari pitää rationaalista ajattelua stimuloivaa viihdettä vastenmielisenä.

Luettelo Suomen porvarillisista puolueista[muokkaa]

Luettelo Suomen porvarillisista asuinalueista[muokkaa]