Analyysi

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Matemaattinen analyysi sujui vauhdikkaasti, ja lauseke saavuttikin viimeisellä rivillä tieteellisen menetelmän vaatiman eksaktiuden, jossa yhtäsuuruusmerkki muuttui tarpeen niin vaatiessa paljon luovemmat tulkintatavat mahdollistavaksi "suunnilleen-yhtä-suuruusmerkiksi".

Analyysi tarkoittaa menetelmää, jolla yksinkertainen ongelma pilkotaan moniin, usein vaikeasti ratkaistaviin tai jopa mahdottomiin osa-ongelmiin. Analyysi on menetelmänä erityisen elinvoimainen akateemisessa ympäristössä. Sanan "analyysi" etymologia juontaa juurensa oletetusti jostain latinankielisestä sanasta, joka muistuttaa sanaa "analyysi". Tämän proto-sanan voi määrittää helposti esimerkiksi tekemällä "analyysi":ä muistuttavista latinan kielen sanoista luettelon, ja vertaamalla näiden sanojen merkityksiä analyysin määritelmään.

Tässä käy kuitenkin ilmi, että vastaavuuksia ei löydy. Niinpä analyysin etymologisia juuria on etsittävä muualta, mutta yksi vaihtoehdoista on suljettu pois. Yksi korvaava vaihtoehto olisivat muinaiset sumerialaiset rauniot. Tälläiset ekspeditiot eivät ikävä kyllä sovi budjettimme puitteisiin, joten palaamme takaisin muinaiseen Rooman valtakuntaan. Rooma on aika lähellä Kreikkaa. Kreikan kieli sisältää paljon hassuja merkkejä, joten niiden tutkimiseen on luontevaa pyytää runsaita apurahoja.

Etymologinen käsiteanalyysi analyysistä[muokkaa]

Muinaisessa Kreikassa tunnettiin joka tapauksessa sana "analysis", joka tarkoittaa vapaasti käännettynä "pistää jotain paskaksi". Luovalla tulkinnalla tämä voidaan rinnastaa analyysin merkitykseen nykypäivänä. Kreikan kielen sanan "analysis" voi riittävällä kielitieteellisellä osaamisella pilkkoa edelleen pienempiin paloihin, "ana" ja "lysis". Emme voi tietenkään jättää huomiotta sanaa "analyein", joka kääntyy suunnilleen "vapauttaa, päästää vapaaksi". Tässä meitä kiinnostaa erityisesti erilainen loppuosa, "lyein". Yhteinen tekijä "ana" taas saa lisää painoarvoa etymologisena lähteenä.

"Ana" on japania, ja tarkoittaa "ylös pitkin reikää". Tämä käsite liittyy olennaisesti tieteellisen analyysin herättämiin tunteisiin. "Lyein" puolestaan tarkoittaa englanniksi jota kuinkin unfasten, joka taasen liitetään usein vaatetuksen keventämiseen. Huomattavaa on vaatetuksen poistamisen yhteys sanan "ana" merkityksen mahdollisiin implikaatioihin. "Lysis" eli "hellentäminen" sopii myös aiemmin tehtyihin havaintoihin, sillä hellentäminen liittyy vaatetuksen keventämiseen ja hellyys liitetään usein seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Kokonaisuutena päättelyketju viittaa siihen, että analyysi on muinaisten kreikkalaisten oppineiden kehittämä menetelmä päästä kauniiden naisten toogiin. Tätä täsmentää nasakka huomio, joka tulkitaan sanan "anal" eli englannin kielen sana perse ja "lysis" eli kuten jo aiemmin muistutimme viittaa pilkkomiseen ja höllentämiseen. Analyysi on näin ollen perimmiltään perseenrevintää. Tämä kertoo kaiken analyyttisten ihmisten perimmäisistä tavoitteista.

Ylläolevan kaltainen ylianalysointi on vaarallisin analyysiin liitettävistä haitoista. Tämän takia suurin osa akateemisistä ja juridisista olioista suositteleekin ajattelemisen korvaamista Wikipedian lukemisella.

”Silti muinaisen sumerian rauniot saattavat tarjoita vielä tutkimattomia näkökulmia analyysin historiaan.”

~Nimim. "Rahoitusta odotellessa"